NÄRHINEN, GUNNAR

Förtjänsttecken Brons
Nummer 32
Datum beviljat 28.11.1947