MATTSSON, JARL

Förtjänsttecken Brons
Nummer 31
Datum beviljat 28.11.1947