LÖNN, GÖSTA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 30
Datum beviljat 28.11.1947