LÖFGREN, EVALD

Förtjänsttecken Brons
Nummer 29
Datum beviljat 28.11.1947