LÖFGREN, ERIK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 28
Datum beviljat 28.11.1947