LUNDSTRÖM, HERBERT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 27
Datum beviljat 28.11.1947