ROOS-LINDSTRÖM, GÖTA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 26
Datum beviljat 28.11.1947