LINDSTRÖM, BIRGER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 25
Datum beviljat 28.11.1947