LINDHOLM, BJÖRN W

Förtjänsttecken Brons
Nummer 24
Datum beviljat 28.11.1947