LINDBÄCK, AXEL

Förtjänsttecken Brons
Nummer 23
Datum beviljat 28.11.1947