LEMSTRÖM, SVEN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 22
Datum beviljat 28.11.1947