KOSKINEN, BIRGER WILHELM

Förtjänsttecken Brons
Nummer 21
Datum beviljat 28.11.1947