KARLSSON, BROR

Förtjänsttecken Brons
Nummer 20
Datum beviljat 28.11.1947