KAHLSON, TORSTEN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 19
Datum beviljat 28.11.1947