JERNSTRÖM, GUNNAR

Förtjänsttecken Brons
Nummer 18
Datum beviljat 28.11.1947