AHLFORS-INGVALL, MARGIT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 17
Datum beviljat 28.11.1947