STUBB, GÖRAN

Förtjänsttecken Guld
Nummer 43
Datum beviljat 01.01.1972