HOLMBERG, PER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 16
Datum beviljat 28.11.1947