HOLMBERG, HARRY

Förtjänsttecken Brons
Nummer 15
Datum beviljat 28.11.1947