HENRIKSSON-WAHLROOS, TOINI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 14
Datum beviljat 28.11.1947