GRENNER, UNO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 13
Datum beviljat 28.11.1947