GRENNER, JULIUS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 12
Datum beviljat 28.11.1947