FUHRER, KAJ

Förtjänsttecken Brons
Nummer 11
Datum beviljat 28.11.1947