FORSS, LILLY

Förtjänsttecken Brons
Nummer 10
Datum beviljat 28.11.1947