FALCK, ANDERS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 9
Datum beviljat 28.11.1947