ERIKSSON, KURT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 8
Datum beviljat 28.11.1947