ERIKSSON, EVALD

Förtjänsttecken Brons
Nummer 7
Datum beviljat 28.11.1947