LÖF, LEO

Förtjänsttecken Guld
Nummer 42
Datum beviljat 01.01.1972