ENGLUND, KAJ

Förtjänsttecken Brons
Nummer 6
Datum beviljat 28.11.1947