ENGLUND, BENGT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 5
Datum beviljat 28.11.1947