EKLUND, HARALD

Förtjänsttecken Brons
Nummer 4
Datum beviljat 28.11.1947