DAHLSTRÖM, WERNER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 3
Datum beviljat 28.11.1947