BYMAN, HANS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 2
Datum beviljat 28.11.1947