EKBERG, LASSE-PEKKA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 330
Datum beviljat 20.12.2008