STÅHLBERG, TOM

Förtjänsttecken Silver
Nummer 329
Datum beviljat 13.10.2007