STANDERTSKJÖLD, PETER

Förtjänsttecken Silver
Nummer 328
Datum beviljat 13.10.2007