RITARI, JOUNI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 327
Datum beviljat 13.10.2007