REIHE, NILS-OLOF

Förtjänsttecken Silver
Nummer 326
Datum beviljat 13.10.2007