PAAJANEN, TOMMI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 325
Datum beviljat 13.10.2007