MARTIN, HANS

Förtjänsttecken Silver
Nummer 323
Datum beviljat 13.10.2007