LEPPÄNEN, VILLE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 322
Datum beviljat 13.10.2007