LEHTIMÄKI, TIMO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 321
Datum beviljat 13.10.2007