LAITINEN, JUHA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 320
Datum beviljat 13.10.2007