KOSKELA, TAPIO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 319
Datum beviljat 13.10.2007