JOKINEN, TOM

Förtjänsttecken Silver
Nummer 318
Datum beviljat 13.10.2007