INGSTRÖM, PETER

Förtjänsttecken Silver
Nummer 317
Datum beviljat 13.10.2007