HAGA, FREDRIK

Förtjänsttecken Silver
Nummer 315
Datum beviljat 13.10.2007