FLOMAN, RICHARD

Förtjänsttecken Silver
Nummer 314
Datum beviljat 13.10.2007