FINNE, JOHN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 313
Datum beviljat 13.10.2007