ENGMAN, BO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 312
Datum beviljat 13.10.2007